Sorumlu Teknik Eleman

Kozmetik üretimi ve satışı yapan firmaların İlgili bakanlık ve mevzuatlar çerçevesinde, bildirimlerden ve dosyalardan sorumlu olarak tayin edeceği bir uzmana ihtiyaçları vardır.

Kimler Sorumlu Teknik Eleman İstihadam Etmelidir?

Yönetmelikte yer alan üretici tanımı; Piyasaya kozmetik ürün arz eden üreticiler, dağıtıcılar, tanıtım yapanlar ve mecra kuruluşları veya aracıları olarak verilir. Buna göre; Kozmetik Yönetmeliği Madde 13 e göre — Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

Kimler Sorumlu Teknik Eleman Olabilir?

(Değişik fıkra:RG-15/7/2015-29417 2.mükerrer) Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.

Sorumlu teknik eleman bulundurmadıkları tespit edilen firmalara 5324 sayılı Kozmetik Kanununa istinaden idari para cezaları uygulanır. Firmaların ürün takip sistemine bildirim yaptıklarından sorumlu teknik eleman tanımlaması yapmaları zorunludur.

Tüm bu süreci Famas Kimya & Danışmanlık olarak markanız için üstlenip eksiksiz olarak takip edebiliriz. Tecrübeli ve günceli takip eden ekibimiz sizin için hizmet vermeye hazır.

sorumlu teknik eleman

Hemen İletişim Kur


Tecrübe kabiliyetlerimizle hizmetinizdeyiz. Bizimle iletişim kurup hemen çalışmaya başlayabiliriz